Svømmetrening

Grupper i  Svømmetreningen

Rekruttgrupper - R3 - R1

Rekruttgruppene er de yngste svømmerne våre hvor hensikten er å lære alle svømmeartene, regler i svømming, lære å trene, bruke pace klokken osv.  Antall økter, lengde og meter øker for hver gruppe.

Det er Barneidrettsbestemmelsene som gjelder for R gruppene så langt det er praktisk mulig.

Alle på R gruppene får tilbud om å delta på rekruttstevner, og startavgiften er inkludert i treningsavgiften (forutsatt påmeldt innen klubbens påmeldingsfrist).

Breddegruppe - T

Breddegruppa T er en gruppe hvor målet er å trene svømming i en sosial setting uten press til oppmøte eller deltakelse på stevne.

T gruppa kan delta på ikke approberte stevner (også kalt uapproberte eller rekruttstevner).  Hvis noen på T gruppa ønsker å delta på approberte stevner, må det løses Startlisens svømming.  Gi beskjed i god tid før påmelding til Sverre slik at vi rekker å løse startlisensen før deltakelse.  Kostnaden for for Startlisens svømming blir fakturert på første faktura etter bestilling.

Konkurransegruppe

For å kunne tilby et mer tilpasset treningsopplegg for alle som ønsker å drive konkurransesvømming samler vi alle i konkurranse i samme gruppe. 

Nå har vi ikke nok baner til at alle kan trene samtidig til enhver tid, så i Spond vil vi dele inn i 3 grupper for de som trener på samme nivå, men det vil være mulig å trene på tvers av disse nivåene etter avtale med Hovedtrener. 

Felles for alle K gruppene er at det er det å konkurrere  som er i fokus, og treningene vil bli lagt opp mot stevner som mål.


Det forutsettes at alle på K gruppene deltar aktivt på stevner og forplikter seg til oppmøte på trening etter avtale med Hovedtrener.  

Alle på K vil ha samme treningsavgift, men månedskort Bølgen kommer i tillegg for de som trener der.

Vi anbefaler ikke å satse som konkurransesvømmer samtidig som man jobber som opplæringstrener (instruktør) eller trener i klubben da begge deler krever mye tid utenom skoletiden.

Alle deltakere på K gruppene er approberte svømmere, og det vil bli løst Startlisens svømming.