Varsling i Moss Svømmeklubb

I Moss Svømmeklubb tar vi klar avstand fra alle typer trakassering og overgrep, og følger NIF's (Norges Idrettsforbund) lov og veiledning for håndtering av seksuell trakassering.
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/

NIF skriver: "Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på."

I Moss Svømmeklubb skal enhver form for seksuell trakassering og/eller overgrep ha en konsekvens. Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Retningslinjer:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/retningslinjer/

Saksansvarlig i Moss SK:
Elin Thorbergsen, tlf 95121746, epost: elin.thorbergsen@moss-svommeklubb.no
Sverre Bergh-Smith, tlf 90991246, epost: sverre.bergh-smith@moss-svommeklubb.no

For håndtering av varsler følger veilederen som NIF har laget:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/vil-du-rapportere-overgrep/