Årsmøte 2024

ÅRSMØTE er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

ÅRSMØTET 2024 vil avholdes 20.03.2024 på Konferanserommet i Mossehallen.

For å stille forslag og stemme må man fylle 15 år eller eldre i år.  Foreldre og foresatte som ønsker stemmerett kan melde seg inn som medlemmer i Moss SK her:  https://tryggivann.no/ab/kurs.aspx?kursid=170023

Dokumenter til Årsmøtet:

Saksliste
Årsberetning 2023
Årsregnskap 2023
Budsjett 2024
Valgkomitéens innstilling

Innkalling Årsmøte 2024