Nivåer


Moss Svømmeklubb tilbyr svømmeopplæring etter Norges Svømmeforbund (NSF) metodikk og pedagogikk hvor målet er at deltakerne skal bli trygge i vann


Våre instruktører har tatt sin utdanning via Norges Svømmeskole, som gir det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge. NSF forbindes med god kvalitet, og er tilbyder av program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre.


Vi deler inn svømmeopplæringen i nivåer, med de fire kjernefunksjonene: å dykke, flyte, gli og skape fremdrift i vannet. For utøvere som er redd for vann, setter vi opp tilpassede grupper.

Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. Disse fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme. Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barna skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger.


Hovedmålet i begynneropplæringen er at de skal bli svømmedyktige, dvs. at de består svømmedyktighet testen på de ulike nivåene, jamfør oversikten nedenfor. For ytterligere informasjon, se Norges Svømmeskole


I stedet for å ha egne grupper på hvert nivå, passer noen nivåer naturlig sammen. Vi setter derfor opp gruppene våre i 3 nivåer.

OPPLÆRINGSNIVÅENE

Nivå 1

Nivå 1 foregår på grunna hvor barna kan stå.

Vann

Vanntilvenning for barn som ikke tørr ha hodet i eller under vann

Hval

Bli trygge og venne seg til vannets egenskaper.  Lære å dykke og orientere seg under vann, slik at hvis man f.eks faller ut i vannet klarer man å komme seg opp til overflaten uten å få panikk.

Hoppe fra bassengkanten slik at hele hodet kommer under vann

Skilpadde

Lære seg å flyte i vannflaten på både rygg og mage samt rotere mellom mage og rygg.  Ha kontroll på pusten slik at man vet når man kan puste og når man ikke kan puste.

Hoppe fra bassengkanten og flyte opp på mage og rygg.


Nivå 2

Nivå 2 foregår i hovedsak der barna ikke kan stå, men ikke på dypet (i Mossehallen).

Pingvin

Gli på mage og rygg i linje med og uten benspark.

Dreie fra rygg til mage og mage til rygg med og uten benspark i linje.

Hoppe fra bassengkant, flyte opp og bruke beinspark inn til kant.

I tillegg lærer vi barna å bli trygge på dypt vann slik at de føler seg komfortable når de trener på dypet på Nivå 3.


NIVÅ 3

Nivå 3 foregår der hvor barna ikke kan stå - på dypet i Mossehallen.

Selunge

Lærer seg å svømme crawl grovkoordinert på rygg og mage.

Lære seg å puste på siden når man svømmer crawl på mage.

Lære seg glistup fra bassengkanten.

Sel

Lære seg forskjellig treningsøvelser for crawl og rygg.

Utvikle crawl og rygg teknikken slik at man kan svømme 25m crawl og 25m rygg uten stans med god pusteteknikk.

Stupe fra stående stilling og svømme 15m crawl og tilsvarende rygg.

Informasjon og kontakt oss

Du finner mye informasjon om Moss Svømmeklubb på denne siden.

 

Ønsker du å kontakte oss, kan du gjøre dette på svomme@moss-svommeklubb.no

Du kan også kontakte oss på telefon 911 41 343 i tiden 10 – 14 på hverdager.