Ungdom og Voksne

Ungdom og Voksne


Vi har tre nivåer for ungdom (fra 16 år) og voksne.
Nivåene bygger på hverandre og når du behersker ett nivå får du tilbud om neste nivå.

Alle trening for ungdom og voksne holdes i Mossehallen.

Voksen nivå 1

Grunnleggende opplæring for ungdom og voksne som ikke kan svømme eller er redd for å oppholde seg på dypt vann uten hjelpemidler. Nivået tilpasses deltakernes behov.


Delmål:

 • Vanntilvenning

 • Hodet under vann

 • Flyte på mage og rygg

 • Fraspark – gli

 • Beinspark

 • Kjennskap til crawl

 • Tørre å være på dypt vann


Påmelding:

tryggivann.no - Meld på venteliste

Voksen Nivå 2

Opplæringen er beregnet for ungdom og voksne som klarer seg uten hjelpemidler på dypt vann, og som ønsker å lære seg grunnleggende crawlteknikk. Hovedfokus er på crawl, men man går også gjennom noe rygg.


Krav:

 • Klare å oppholde seg på dypet uten hjelpemidler

 • Dykke og flyte

 • Kjennskap til crawl


Delmål:

 • Fraspark og gli

 • Beinspark (med og uten plate)

 • Pusteteknikk

 • Rotasjon

 • Armtak

 • Øve på stup

 • Kjennskap til saltovending


Distansemål: 25m crawl


Instruktøren skriver en plan for hver time som deltakerne følger. Instruktøren og deltakerne kan sammen finne aktiviteter og øvelser som kan inkluderes i opplæringsplanen.


Påmelding:

tryggivann.no - Meld på venteliste

Voksen nivå 3

Opplæringen er beregnet for voksne som vil lære seg finmotorisk crawlteknikk. Hovedfokuset er på crawl, men man går også gjennom noe rygg.


Krav:

 • Kunne svømme 25m crawl sammenhengende på 35sek


Delmål:

 • Finmotorisk crawl

 • Kunne ta saltovendinger


Instruktøren skriver en plan for hver time som deltakerne følger. Instruktøren og deltakerne kan sammen finne aktiviteter og øvelser som kan inkluderes i opplæringsplanen.


Distansemål: 100-200 meter sammenhengende crawl

Påmelding:

tryggivann.no - Meld på venteliste

Voksen Langdistanse nivå 4 - trener foreløpig sammen med Masters gruppa

Trening på Masters gruppa er uten trener, men det er ansatt tilstede som man kan spørre om hjelp / tips.