Nivåer


Moss Svømmeklubb tilbyr svømmeopplæring etter Norges Svømmeforbund (NSF) metodikk og pedagogikk hvor målet er at deltakerne skal bli trygge i vann


Våre instruktører har tatt sin utdanning via Norges Svømmeskole, som gir det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge. NSF forbindes med god kvalitet, og er tilbyder av program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre.


Vi deler inn svømmeopplæringen i nivåer, med de fire kjernefunksjonene: å dykke, flyte, gli og skape fremdrift i vannet. For utøvere som er redd for vann, setter vi opp tilpassede grupper.

Hver funksjon bygger på hverandre, og skal gjøre barna trygge i vannet. Disse fire kjernefunksjonene ligger til grunn for at barna lærer å svømme. Noen barn lærer raskt, andre bruker mer tid. For at barna skal trives i vannet, er det viktig at de får bruke den tiden de trenger.


Hovedmålet i begynneropplæringen er at de skal bli svømmedyktige, dvs. at de består svømmedyktighet testen på de ulike nivåene, jamfør oversikten nedenfor. For ytterligere informasjon, se Norges Svømmeskole


I stedet for å ha egne grupper på hvert nivå, passer noen nivåer naturlig sammen. Vi setter derfor opp gruppene våre i 3 nivåer.

OPPLÆRINGSNIVÅENE

Vann, Hval og Skilpadde - NIVÅ 1

Nivå 1 består av Vann, Hval og Skilpadde. Hovedmålet er at utøveren skal bli trygg i vann der de kan stå. All trening i Nivå 1 foregår på grunna der utøverne kan stå.

Ferdigheter som skal beherskes etter dette nivået:

 • Orientere seg under vann

 • Flyte mage og rygg

 • Rotere og endre stilling

 • Hoppe fra kant, for så å kunne flyte opp


Hval

Hval fokuserer også på kjernefunksjonen "Dykke", som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å bli trygge i vann, må utøverne ikke være redd for å være under vann og kunne orientere seg der.

Skilpadde

Barna må beherske pustingen på forrige kurs. Skilpadde fokuserer på kjernefunksjonen "Flyte", som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer" kroppen er helt sentral i det å bli trygg i vann. Flytingen påvirkes av kroppens stilling, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Pingvin og overgangen fra den grunne delen av bassenget og ut på dypet - NIVÅ 2

Nivå 2 består av å gjøre utøverne trygge på dypt vann og delmål på Pingvin nivå.

Hovedmålet er at utøveren skal bli trygg i vann der de ikke kan stå og kunne komme seg inn til kanten ved hjelp av beinspark. Treningen på Nivå 2 starter på grunna og beveger seg ut til dypet der utøverne ikke kan stå.

Ferdigheter som skal beherskes etter dette nivået:

 • Flyte mage og rygg på dypet

 • Rotere og endre stilling på dypet

 • Hoppe fra kant, for så å kunne flyte opp på mage og rotere til rygg, beinspark inn til kant

Pingvin

Pingvin fokuserer på kjernefunksjonen "Gli", som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir deltakeren mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at deltakeren kan holde pusten og flyte. Dette skal utøveren kunne gjøre der de ikke kan stå.

Selungen og Sel - NIVÅ 3

Nivå 3 består av Selunge og Sel. Hovedmålet er at utøverne skal kunne berge seg selv ved å svømme crawl / rygg i 25 m. Treningen foregår i hovedsak på dypt vann.

Ferdigheter som skal beherskes etter dette nivået:

 • Sculling

 • "Vindmølle" crawl og rygg med pust -> puste til side, litt flyt, kjenne til rotasjon

 • Dreie/rotere med fremdrift fra mage til rygg

 • "Stupe", falle med hodet først fra kant -> Glistup

Selungen

Selungen fokuserer på kjernefunksjonen "Fremdrift", som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift. Enklere forklart; deltakerne lærer å svømme rygg og crawl grovkoordinert på dette nivået.

Sel

På Sel videreutvikles crawl og rygg. Utøverne jobber med å kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.