Haller-Grupper-Tider

Her finner du oversikt over treningstidene for de forskjellige nivåene i svømmehallene

Nivåer - Klokkeslett MH HH RH Høsten 2022