Ferieklubben

Moss Svømmeklubb vil tilby intensivopplæring i uke 25 og uke 26

Med en sommer for døren er det viktig at barna er trygge i vann. 

Moss Svømmeklubb setter derfor opp intensivopplæring i uke 25 (19.6 - 23.6) og uke 26 (26.6 - 30.6).  Tilbudet er primært for barn fra 1. - 6. klasse (det året de fyller 6 - det året de fyller 13 år)

Vi planlegger inntil 2 grupper hver uke.  

Gruppe 1 starter kl 10.00 og gruppe 2 starter kl 11.30. Vi setter i utgangspunktet opp 20 plasser pr gruppe.

Lenker for påmeldingen legges ut her 1.6. kl 9:00

Det blir samme opplegg som i fjor, og påmelding via lenkene under (blir lagt ut 01.06. kl 09:00)

Uke 25:
Treninga er ferdig

Uke 26:
Gruppe 1, 10.00 - 11.00:  https://tryggivann.no/ab/kurs.aspx?kursid=153876&fortrinn=uke26-grp1  -  Få plasser igjen
Gruppe 2, 11.30 - 12.30:  Fullt

Pris og betaling:
Nettbetaling ved påmelding.  Treningsavgift kr 990,00 (som i fjor) + medlemsavgift kr 350,00 (som gjelder hele kalenderåret).  Fra og med barn nummer 2* er det søskenmoderasjon som betyr at treningsavgiften er kr 750,00 (nytt i 2023).
Er dere allerede medlemmer og har betalt medlemsavgift for 2023, behøver dere selvfølgelig ikke betale denne på nytt.

* - Forutsetter at barna er registrert under samme forelder/foresatt slik at søskenmoderasjonen blir håndtert automatisk.

Betingelser:
Avmelding senere enn 3 dager før oppstart gir ikke rett til refusjon.  Avmelding pga sykdom etter individuell behandling.  Kontakt oss på tiv@moss-svommeklubb.no

Hvordan melde på?
Se denne siden for generell rettledning til påmelding: Melde på