MOSS SVØMMEKLUBB

Om Moss Svømmeklubb

Moss Svømmeklubb ble stiftet 08.09-1918 og er en av landets eldste svømmeklubber. Klubben hadde over 800 aktive medlemmer i 2023. 

Moss svømmeklubb visjon er å er å lære barn å bli trygge i vann og skape motivasjon for livslang mosjonering og trening i vann og legge til rette for at ungdom kan nå sitt ønskede potensiale som konkurransesvømmere.


Vår hoved svømmehall er Mossehallen hvor vi har aktiviteter mandag - fredag kveld samt søndag for- og ettermiddag.

Høienhald Bad har vi begynneropplæring tirsdager.  Høienhald er et varmebasseng med vanntemperatur rundt 31-32 grader, og egner seg best for våre yngste utøvere.

Ryggehallen på Halmstad, er et skolebasseng hvor vi har aktivitet mandag, onsdag og torsdag.  Begynneropplæringen er på onsdager og torsdager.


Moss Svømmeklubb tilbyr


Vi er tilsluttet Norges Svømmeskole som er Norges Svømmeforbunds mal for svømmeopplæring.Du kan lese mer om hvordan du kan lære å svømme i Begynneropplæringen vår her og de forskjellige rekrutt-, trenings- og konkurransegruppene