Treningstider

Treningstider

Alle treninger vil bli publisert via Spond. Alle er i utgangspunktet påmeldt på treningene til sine grupper, og vi forutsetter at de som ikke kan komme melder seg av, slik at trener kan møte godt forberedt.

HØSTFERIE 2022
Oversikt over treningene ligger på Spond, og øktene blir publisert så raskt som mulig.

Treningstider