Grupper

Grupper i Svømmetreningen

Informasjon om gruppene vil bli oppdatert gjennom sommeren


Forskjell mellom K- og T-gruppene

Flere treningsøkter for K gruppene.

Det vil for K gruppene være klare krav til utøverne, hvor utgangspunktet er

  • Oppmøte - ca 80% gjennomførte treninger innenfor 1, 2 eller 3 måneder. Utøverne er med på å bestemme hvordan det måles.

  • Stevnedeltakelse - Prioriterte stevner på terminlista, minst 1 stevnedag pr måned i sesong og øvelser avtalt med trener

  • Deltakelse på leir - minst 2 treningsleire i året, men likevel slik at leire før mesterskap er pliktig å delta på; UM og NM kort: Høstleir; LÅMØ: Vinterferieleir; ÅM og NM Lang: Påskeleir

  • Tidskrav på 400m fri og minst én annen øvelse - Utgangspunktet som i dag, men dette må/bør vurderes endret.

  • Ikke være instruktør - absolutt krav, søndagene som ikke er stevnedager må benyttes til restitusjon og skolearbeid

  • Vi ser for oss 4-6 utøvere på hver K gruppe nå ved oppstarten


T gruppene får også få tilbud om stevnedeltakelse og treningsleir deltakelse uten at det er et krav å delta.

Det åpnes for at enkelt-deltakere i Treningsgruppene etter avtale kan delta på avtalte

treningsøkter med K1/K2 under forutsetning at dette er en fast forpliktende avtale og

at utøverne ellers har jevnt og godt oppmøte på sin T gruppe. Dette er ikke en rettighet for utøverne på T gruppene, men som et individuelt tilbud. Dette vil typisk være aktuelt for de utøvere som kunne ha deltatt på en K gruppe, men av en eller annen grunn ikke har anledning til å forplikte seg på dette nivået