Grupper

Grupper i  Svømmetreningen

Rekruttgrupper - R4 - R1

Rekruttgruppene er de yngste svømmerne våre hvor hensikten er å lære alle svømmeartene, regler i svømming, lære å trene, bruke pace klokken osv.  Antall økter, lengde og meter øker for hver gruppe.

Det er Barneidrettsbestemmelsene som gjelder for R gruppene så langt det er praktisk mulig.

Alle på R gruppene får tilbud om å delta på rekruttstevner, og startavgiften er inkludert i treningsavgiften (forutsatt påmeldt innen klubbens påmeldingsfrist).

Treningsgruppene - T2 og T1

Treningsgrupper er grupper hvor målet er å trene svømming i en sosial setting uten press til oppmøte eller deltakelse på stevne.  T2 og T1 deles inn i hovedsak etter aldre, slik at T2 er opp til 12 år (f. 2011 og senere i 2023) og T1 er 13 år og eldre (f. 2010 og tidligere).

T2 gruppa kan delta på ikke approberte stevner (også kalt uapproberte eller rekruttstevner), mens T1 gruppa kan delta på approberte stevner.  Dette betyr også at klubben bestiller Startlisens svømming for alle utøverne på T1 gruppa.  Kostnaden for for Startlisens svømming blir fakturert på første faktura etter bestilling.

Konkurransegruppene

Vi har delt inn Konkurransegruppene våre i 4 grupper med litt forskjellig fokus og krav til oppmøte og stevnedeltakelse.


Felles for alle K gruppene er at det er det å konkurrere  som er i fokus, og treningene vil bli lagt opp mot stevner som mål.

Selv om det er lave krav til deltakelse på 2 av gruppene, ønsker vi at så mange som mulig møter opp og trener så ofte som mulig . det er det som gir god utvikling over tid, men vi innser at det ikke er alle som kan av forskjellige grunner ha et høyt oppmøte på treningene over tid.  Vi mener fortsatt at det ikke er forenlig å trene mot konkurranser og samtidig være instruktør eller trener over tid, men det er kun på gruppene K ÅM og K satsning det nå ikke vil være mulig. Alle deltakere på K gruppene er approberte svømmere, og det vil bli løst Startlisens svømming.

K Aspirant


K ÅM


K Satsning


K Opptrening