Årsmøte

ÅRSMØTE er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

ÅRSMØTET 2022 ble gjennomført onsdag 09. mars 2022 kl 19:00, konferanserommet i Mossehallen

ÅRSMØTE 2023: Innkalling vil bli publisert her senest 1 måned før årsmøtet, og dokumenter senest 1 uke før Årsmøtet på denne siden.